CredoAkademin

Varför ska jag tro på Gud?

Timothy Keller


Om boken

I Varför ska jag tro på Gud? bemöter pastorn Tim Keller från Manhattan i New York de vanligaste tvivlen och invändningarna med hjälp av filosofiska resonemang, utdrag ur litteraturen och djupgående samtal med människor. Han visar på ett övertygande sätt att kristen tro är intellektuellt hållbar och tål att prövas av tänkande, genuint sanningssökande människor.

Ateister, agnostiker och skeptiker, liksom kristna, utmanas att tänka igenom sin hållning och på allvar pröva argumenten för kristen tro.


Innehållsförteckning

Förord
7
DEL I: DET BLINDA TVIVLET
19
”Det kan inte bara finnas en sann religion”
19
”Hur kan en god Gud tillåta lidande?”
35
”Kristen tro är en tvångströja”
52
”Kyrkan bär ansvar för så mycket orättfärdighet”
69
”Hur kan en kärleksfull Gud skicka någon till helvetet?”
87
”Vetenskapen har motbevisat Gud”
104
”Man kan inte tolka Bibeln bokstavligt”
118
Mellanakt
138
DEL II: DEN GRUNDADE TRON
151
Ledtrådar till Gud
151
Kunskapen om Gud
168
Syndens problem
185
Religion kontra evangelium
201
Den sanna berättelsen om korset
214
Uppståndelsens verklighet
230
Guds dans
243
Epilog: Vad gör vi nu?
258
Noter
273
Register
311

Produktinfo

Ca-pris: 298 kr
Vårt pris: 238 kr
Omfång: 320 sidor
Storlek: 144 x 217 mm
Trådbundet hårdband
Utgiven: April 2011
ISBN: 978-91-86415-02-0
© 2006-2014 CredoAkademin, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm. Tfn 08-545 494 70